ખુશામત

All posts tagged ખુશામત

હળવે હૈયે : ખુદાની તો ખુદા જાણે…

Published 4 એપ્રિલ, 2009 by Muni Mitranandsagar (મુનિ મિત્રાનંદસાગર)

 

ખુદાની તો ખુદા જાણે, પણ મને તો ખુશામત ગમે છે!

મુનિ મિત્રાનંદસાગર
• • •

 

લોકો મને જ્ઞાની કહે છે ત્‍યારે મારા મનને બહુ સારૂં લાગે છે, મારી અજ્ઞાનતા અનંત છે પણ એ તો મારી અંગત બાબત થઈ, હું લોકોને મારી અજ્ઞાનતાથી માહિતગાર થવા દેતો નથી. લોકો મને તપસ્‍વી કહે ત્‍યારે મારા મનને બહુ સારૂં લાગે છે, મારી રસલાલસા હું ક્‍યાંય પ્રગટ થવા દેતો નથી. લોકોનો ભ્રમ ચાલુ રહે તે માટે હું શક્‍ય એટલા પ્રયત્‍નો કરી લઉં છું.

સમતાને ને મારે કંઈ બહુ ગાઢ સંબંધ નથી, પરંતુ લોકો મને પરમ સમતાવાન માને છે તે મને બહુ જ પસંદ પડે છે. મારાં વ્‍યાખ્‍યાનો લોકો કેમ વખાણે છે તે તો હું હજી સમજી નથી શક્‍યો, પરંતુ મારી વાહ વાહની મજા તો કંઈક ઓર જ છે. એટલે જ તો હું દરેક વ્‍યાખ્‍યાનના અંતે નિતનવા લોકોને પૂછી જ લઉં છું : ‘કેવું લાગ્‍યું મારૂં વ્‍યાખ્‍યાન!’

હું પૂજામાં બેસીને બુલંદ કંઠે ગાઉં છું ત્‍યારે મહિલાઓ એકીટસે મારી સામે તાકી રહે છે. હું મનોમન પોરસાઉં છું : ‘સારૂં ગાવાનો ઇજારો કંઈ તમારો એકલાનો નથી!’ પૂજા પતી ગયા પછી એ બધી મને ઘેરી વળે છે ત્‍યારે તો હું ગોપીઓથી ઘેરાઈ ગયાની લાગણી અનુભવું છું અને મને ‘ફીલ ગુડ ફીલ ગુડ’ થઈ જાય છે!

આમ તો હું કંઈ સારો લેખક નથી. પરંતુ એ વાત તો મારી સિવાય કોઈ જાણતું નથી. હા, એક જણ જાણે છે : જે મારા નામે લેખ લખી આપે છે. મારી પાસે લક્ષ્મી છે અને એ કોને નથી ખરીદી શકતી? સરસ્‍વતીને ખરીદવી એ તો તેની માટે ડાબા હાથની ટચલી આંગળીનો ખેલ! હું લક્ષ્મીના બંડલો લેખક સામે ફેંકી દઉં છું. એ મારા નામે હોંશે હોંશે લેખ લખવા તૈયાર થઈ જાય છે!

‘તમે તો ભવિષ્‍યના ગચ્‍છાધિપતિ છો’ એમ કોઈ કહે ત્‍યારે હું મારૂં હસવું માંડ ખાળી શકું છું. પણ એની આ વાત સાંભળ્‍યા પછી મારૂં શેર લોહી ચડે છે એ નક્કી. હું મનોમન આસમાનમાં વિહરૂં છું.

ભૌતિક અનુકૂળતાઓની લાલસા છોડવાનો ઉપદેશ હું એ. સી.થી ઠંડા કરેલા રૂમમાં બેસીને આપું છું ત્‍યારે મારા કોઠે પૂરી ઠંડક હોય છે. આ બધું છતાં લોકો મને મહાવીરનો સાધુ માને છે. અને તે મને ખૂબ ગમે છે.

• બોધપાઠ

સાથે રહીને જુદાં રહેવા કરતાં જુદાં રહીને સાથે રહેવું વધારે સારૂં છે.

• ના હોય…!

અસ્તકીર્તિ : હું વાઘનો શિકાર કરવા જવાનું વિચારૂં છું.
શૈલુ : પણ એ તો તું ક્યારનોય કે’ કે’ કરે છે.
અસ્તકીર્તિ : હા પણ ઘરની બહાર બેઠેલું પેલું કૂતરૂં ખસે તો હું જઈ શકું ને!