દિવાળીનાં મુહૂર્તો

Published 25 ઓક્ટોબર, 2013 by Muni Mitranandsagar (મુનિ મિત્રાનંદસાગર)

વીર સં. ૨૫૩૯, વિ. સં. ૨૦૬૯, ઈ. સન ૨૦૧૩

દિવાળીનાં કેટલાંક ઉપયોગી મુહૂર્તો
*

દિવાળીને અનુલક્ષીને અહીં કેટલાંક ઉપયોગી મુહૂર્તો આપવામાં આવે છે. આ મુહૂર્તો જૈન જ્યોતિષના સિદ્ધાંતો મુજબ શુદ્ધ ગણિતને કેન્દ્રમાં રાખીને તૈયાર કરવામાં આવ્યાં છે.

પર્વદિવસો અને તે દિવસે શું કરવું તેની વિગતો

* રવિ પુષ્ય નક્ષત્ર યોગ *

આસો વદ આઠમ, તા. ૨૭.૧૦.૨૦૧૩ના રવિવારે સાંજે ૦૭:૦૯ સુધી (આખો દિવસ) રવિપુષ્યનો યોગ બને છે. આ દિવસે શુદ્ધ ચાંદીની ખરીદી કરવી અને શક્તિ તેમજ ભાવનાનુસાર ભગવાનના ભંડારમાં પણ ચાંદી પૂરવી. આ દિવસે બપોરે વિજય મુહૂર્તે ગુરુ ગૌતમસ્વામીની અગિયાર માળા ગણવી. માળા સફેદ અથવા પીળા રંગની લેવી. શક્ય હોય તો ખીરનું એકાસણું કરવું અને ગુરુ ગૌતમસ્વામીને દળદાર ખીર ધરાવવી. આ ત્રણે પ્રયોગો (માળા, એકાસણું અને ખીરનું નૈવેદ્ય) આગામી વર્ષમાં અદ્‍ભુત પ્રગતિ કરાવે છે અને આ કરનાર ઉપર ભગવતી મહાલક્ષ્મીની ખૂબ જ કૃપા ઊતરે છે.

ગૌતમસ્વામીની માળાના મંત્રો : (૧) ॐ ह्रीँ श्रीँ अरिहंत-उवज्झाय गौतमस्वामिने नमः। (૨) सर्वलब्धिनिधायानाय श्री गौतमस्वामिने नमः। (૩) ॐ ह्रीँ नमो गोयमस्स। (૪) श्री गौतमो यच्छतु वांछितं मे।

* વાગ્ બારસ *

આસો વદ બારસ, તા. ૩૧.૧૦.૨૦૧૩ના ગુરુવારે વાગ્ બારસ (વાઘ બારસ નહીં) છે. આ દિવસ ‘વાગ્’ એટલે કે સરસ્વતીની ઉપાસનાનો છે. આ દિવસે ભગવતી સરસ્વતીના જાપ કરવાથી અદ્‍ભુત પરિણામ મળે છે. માળા સફેદ અથવા પીળા રંગની લેવી. ઓછામાં ઓછી અગિયાર માળા ગણવી. અનુકૂળતા હોય તો વધારે પણ ગણી શકાય.

સરસ્વતીના મંત્રો : (૧) ॐ ऐँ नमः (૨) ॐ वाग्वादिन्यै नमः। (૩) ॐ नमो आयरियाणं सिज्झउ मे सुयदेवी महाविज्जा। (૪) ॐ नमो विज्जाए परम-भगवईए। (૫) ॐ नमो सुअ-देवयाए।

* ધન તેરસ *

આસો વદ તેરસ, તા. ૧.૧૧.૨૦૧૩ના શુક્રવારે ધનતેરસ છે. આ દિવસે ધનપૂજન કરવું. ચોપડાઓનો ઓર્ડર આપવો. ધનતેરસના દિવસે શ્રેષ્ઠ સમયોની વિગતો :

(૧) સવારે ૬ : ૪૨થી ૧૦ : ૫૪ સુધી, (૨) બપોરે ૧૨ : ૨૬થી ૧ : ૪૩ સુધી, (૩) સાંજે ૪ : ૪૦થી ૬ : ૦૦ સુધી, (૪) રાતે ૯ : ૨૦થી ૯ : ૨૮ સુધી.

ધનતેરસે ભગવતી મહાલક્ષ્મી અને ભગવતી પદ્માવતીના જાપ ખાસ કરવા.

મહાલક્ષ્મીના મંત્રો : (૧) ॐ श्रीँ श्रिये स्वाहा। (૨) ॐ श्रीँ ह्रीँ श्रीँ कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐश्रीँ ह्रीँ श्रीँ महालक्ष्म्यै नमः। (૩) ॐ ह्रीँ श्रीँ महालक्ष्म्यै नमः।(જેની પાસે લક્ષ્મીધારા યંત્ર હોય તેણે આ બીજા અથવા ત્રીજા નંબરનો મંત્ર ગણવો.)

પદ્માવતીના મંત્રો : (૧) ॐ ह्रीँ श्रीँ अर्हं नमिऊण पास पउमावई पसीयउ स्वाहा। (૨) ॐ ह्रीँ श्रीँ पद्मावत्यै नमः।

* સિદ્ધિયોગ યુક્ત કાળી ચૌદસ *

આસો વદ ચૌદસ, તા. ૨.૧૧.૨૦૧૩ના શનિવારે સિદ્ધિયોગ યુક્ત કાળી ચૌદસ છે. આ દિવસ શક્તિની ઉપાસના માટે અત્યંત મહત્ત્વનો છે. આ દિવસે ભગવતી પદ્માવતી, ભગવતી મહાકાલી, ભગવતી ચામુંડા, ઘંટાકર્ણ મહાવીર વગેરેના જાપ કરવા.

પદ્માવતીના મંત્રો : (૧) ॐ ह्रीँ श्रीँ अर्हं नमिऊण पास पउमावई पसीयउ स्वाहा। (૨) ॐ ह्रीँ श्रीँ पद्मावत्यै नमः।

મહાકાલીનો મંત્ર : ॐ ह्रीँ श्रीँ महाकाल्यै नमः।

ચામુંડાનો મંત્ર : ॐ ऐँ ह्रीँ क्लीँ चामुंडायै विच्चे।

ઘંટાકર્ણ મહાવીરનો મંત્ર : ॐ घंटाकर्णमहावीर नमोस्तु ते ठः ठः ठः स्वाहा।

* ઘંટાકર્ણ મહાવીરનો હવન *

મહુડી મૂળ સ્થાનકે ઘંટાકર્ણ મહાવીરનો હવન કાળી ચૌદસે બપોરે વિજય મુહૂર્તે થશે.

* દિવાળી *

આસો વદ અમાસ, તા. ૩.૧૧.૨૦૧૩ના રવિવારે દિવાળી છે. આ દિવસે રાત્રિના સમયે ભગવાન મહાવીરની વિશિષ્ટ આરાધના કરાય છે. આ ઉપરાંત ચોપડાપૂજન, શારદાપૂજન અને લક્ષ્મીપૂજન વગેરે પણ દિવાળીએ કરાય છે.

દિવાળીના દિવસે શ્રેષ્ઠ સમયોની વિગતો :

(૧) સાંજે ૫ : ૨૦થી ૬ : ૧૬ સુધી. (લક્ષ્મીપૂજન માટે અત્યંત શ્રેષ્ઠ)

(૨) સાંજે ૬ : ૩૦થી ૭ : ૩૧ સુધી, (૩) રાતે ૮ : ૧૨થી ૧૨ : ૭ સુધી.

(૪) પરોઢિયે ૪ : ૪૦થી ૬ : ૨૨ સુધી.

* નૂતન વર્ષ *

કાર્તક સુદ એકમ, તા. ૪.૧૧.૨૦૧૩ના સોમવારે વીર સંવત ૨૫૪૦નો અને વિક્રમ સંવત ૨૦૭૦નો પ્રારંભ થશે.

પોતપોતાના સ્થાનિક સંઘમાં નક્કી થયેલા સમય મુજબ મંગલાચરણનું શ્રવણ કરવું. (અમારે ત્યાં મંગલાચરણનો સમય પાંચ વાગીને બાવીસ મિનિટનો છે.)

નૂતન વરસે શ્રેષ્ઠ સમયોની વિગતો :

(૧) સવારે ૬ : ૨૨થી ૬ : ૫૦ સુધી અને

(૨) સવારે ૭ : ૦૦થી ૮ : ૬ સુધી. (દેરાસરમાં નૂતન વર્ષનો પ્રથમ પ્રક્ષાલ આ સમયે કરવો.)

* જ્ઞાનપંચમી, સૌભાગ્યપંચમી અને લાભ પાંચમ *

કાર્તક સુદ પાંચમ, તા. ૭.૧૧.૨૦૧૩ના ગુરુવારે જ્ઞાનપંચમી, સૌભાગ્યપંચમી અને લાભ પાંચમ છે. આ દિવસે લાલ માળાથી મહાલક્ષ્મી અને સફેદ માળાથી જ્ઞાનપદની માળા ગણવી.

મંત્રો : (૧) ॐ ह्रीँ नमो नाणस्स। (૨) ॐ ह्रीँ श्रीँ महालक्ष्म्यै नमः।

લાભ પાંચમે શ્રેષ્ઠ સમયોની વિગતો :

(૧) ૬ : ૫૫થી ૮ : ૨૦ સુધી,

(૨) ૧૧ : ૧૦થી ૨ : ૨૮ સુધી.

One comment on “દિવાળીનાં મુહૂર્તો

 • પ્રતિસાદ આપો

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

  Connecting to %s

  <span>%d</span> bloggers like this: