મેરા ભાજપા શાસન મહાન !

Published 11 એપ્રિલ, 2011 by Muni Mitranandsagar (મુનિ મિત્રાનંદસાગર)

પોલીસની રહેમનજર નીચે દારૂના અડ્ડા, વ્યભિચાર અને જુગારનાં ધામ ચલાવો તો વાંધો નહીં, બાકી તમારાથી તમારા કાયદેસરના દેરાસરનું સંચાલન ન જ કરાય.

મેરા ભાજપા શાસન મહાન !

મેરી ગુજરાત પોલીસ મહાન !

મેરી હપ્તા સિસ્ટમ મહાન !

One comment on “મેરા ભાજપા શાસન મહાન !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: