શુભ દીપાવલિ

Published 5 નવેમ્બર, 2010 by Muni Mitranandsagar (મુનિ મિત્રાનંદસાગર)

આપનો પ્રત્યેક દિવસ પ્રકાશમય બને, પ્રત્યેક પળ પ્રકાશમય બને, પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ પ્રકાશમય બને એ જ પ્રકાશપર્વ દિવાળી પ્રસંગે શુભકામના.

Now check-out my Page on Facebook.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: